Mare Digitale

digital creative

Opvallend,

04 nov 2014;

Digitaal komt van het Latijnse woord dígitus, dat vinger betekent. In de loop van de tijd heeft het woord ook de betekenis “cijfer” gekregen, zoals in het Engels digit, specifieker een cijfer onder de tien. Digitaal is cijferverwerkend; de enen en nullen waar een computer mee werkt.

Bron: Etymologiebank