Mare Digitale

digital creative

Onderwijs is de beste manier om armoede te bestrijden. De stichting Caya Cama Ecuador zorgt ervoor dat inheemse kinderen in het dorp Ayllu Llakta een opleiding kunnen volgen. Zo kunnen ze een vak leren waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De opzet is geslaagd als de stichting overbodig is geworden. Immers: de kinderen die nu op school zitten, zijn hopelijk later in staat om voldoende geld te verdienen voor de schoolopleiding van de volgende generatie.

Voor de digitale communicatie ondersteun ik Ria de Wit (journalistiek en communicatie; Zegge & Schrijve), Pieter Kuiper en Sybren Vlasbom (organisatie en vormgeving; A10plus). Voor de nieuwe website uit maart 2015 codeerde ik de prachtige vormgeving van A10plus naar een website in WordPress. Hierna blijf ik de stichting helpen bij de website en digitale communicatie.