Mare Digitale

digital creative

Geschreven artikelen en teksten

Een selectie van mijn artikelen en teksten

10 + 1 beste blogposts op MareDigitale.nl

Bonus

change-magazine
Categoriepagina ‘Klimaat algemeen’ op ChangeMagazine.nl

10 + 1 beste redactionele artikelen op ChangeMagazine.nl

Bonus

Voor de maatschappelijke eindboeken van Kennis voor Klimaat

Boek 1 Klimaat en overstromingen

 • Hoofdstuk 8: Gevolgen van overstroming beperken
  Compartimentering gaat om het opdelen van een gebied binnen een dijkring. Dit kan de gevolgen van een overstroming beperken. Maar de afweging welk gebied meer of minder te beschermen is lastig. Welk gebied bescherm je tegen welke kosten?

kvkboek2

Boek 2 Klimaat en zoet water

 • Hoofdstuk 6: Gewassen kweken die tegen zout kunnen
  Door klimaatverandering neemt verzilting van landbouwgrond wereldwijd toe. Voor veel gangbare gewassen is het zoutgehalte in verzilte grond te hoog. Als gewassen beter tegen zout kunnen, is dat gunstig voor de voedselvoorziening.
 • Hoofdstuk 7: Verzilting in Klimaatcorridor Veenweide
  De natuur in de Klimaatcorridor Veenweide is niet overal even kwetsbaar voor zout water; sommige planten kunnen een ruimere chloridenorm aan. Dit kan waterbeheerders helpen het gebied nat te houden in tijden van extreme droogte.
 • Hoofdstuk 8: Nederlandse oplossingen naar het buitenland
  Vanuit het buitenland is veel belangstelling voor de Nederlandse kennis over zoetwateropslag en de teelt van zouttolerante gewassen. Toch is technische kennis niet één­op­één te kopiëren, omdat de maatschappelijke omstandigheden in andere landen erg variëren.

Zie hiervoor ook een bewerking op 2 artikelen: Verzilting niet altijd een probleem

Voor het jaarverslag 2011 – 2012 van de Waddenacademie

Artikelen over de betekenis van de Waddenacademie voor kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven

wa-jaarverslag

 • “Beter onderzoek bodemdaling door audit”
  Met het blote oog valt er weinig te zien aan de Oost-Amelandse natuur. Toch heeft bodemdaling door de gaswinning onder en vlakbij het eiland wel degelijk gevolgen. Een speciale commissie houdt die effecten in de gaten. De Waddenacademie op haar beurt voerde een audit uit op het werk van de commissie.
 • “Kijken naar wat er wél kan”
  Het waddengebied is een schoon, vruchtbaar en ruimtelijk gebied. Hoe kan dit gebied zich duurzaam ontwikkelen, nu en in de toekomst? Die vraag probeerde de sociaaleconomische denktank, op- gericht door de Waddenacademie in 2009, te beantwoorden. Midden 2012 verscheen de eindrapportage van de denktank.
 • “Zoeken naar planten voor zilte grond”
  De wereld telt ongeveer 1 miljard hecta- re verzilte grond; de oppervlakte van de Verenigde Staten. Het is grond waarop gangbare gewassen niet groeien. De voedselvoorziening zou flink omhoog kunnen, als er gewassen op die grond zouden kunnen groeien. Ondernemer Marc van Rijsselberghe test en verbouwt gewassen in de zilte proeftuin op Texel.

Foto