Mare Digitale

digital creative

Synergos Communicatie

logo-synergos

In mijn baan als manager digitale communicatie en eindredacteur bij Synergos Communicatie van 2010 tot midden 2017 hield ik me vooral bezig met project- en contentmanagement, (eind)redactie, wetenschap toegankelijk brengen, webdesign en -development en een vleugje digitale marketing. Dit binnen de specialisatie van Synergos Communicatie: communicatie over klimaatverandering, duurzaamheid en sociaal ondernemen.

Mijn werk

Contentmanager en eindredacteur

Als contentmanager zorgde ik voor de contentstrategie en uitvoering hiervan. Mijn speerpunt is een balans in de online content. Ik probeerde nieuwe concepten uit, bekeek met statistieken wat bij de doelgroep werkt, en paste de strategie aan als een concept succesvol blijkt te zijn. Als eindredacteur sprong ik bij veel projecten in om de tekst net wat scherper te maken of de laatste puntjes op de i te zetten.

Wetenschap (over klimaat) toegankelijk brengen

Als redacteur bracht ik inzichten van klimaatwetenschap op een toegankelijke manier naar een breder publiek. Daarvoor mocht ik ‘domme’ vragen aan slimme wetenschappers stellen šŸ™‚ Het artikel stemde ik af op het doel van de opdrachtgever, en op de informatiebehoefte en bestaande kennis van de doelgroep. Ik haalde voldoening uit een helder geschreven tekst over klimaatverandering of duurzame ontwikkeling!

Projectmanager

Mijn doel als projectmanager: met een team op tijd voor een deadline een kwalitatief resultaat neerzetten. Ik zorgde voor inhoudelijke uitvoering van het project, coƶrdinatie, en let op planning, begroting en eindresultaat. De spannendste planning: met een team van projectmanagers, eindredacteuren, journalisten, vormgevers en drukker in slechts 10 maanden tijd 9 boeken schrijven, vormgeven en drukken.

Een selectie van projecten en werk

Bij Synergos Communicatie werkte ik onder meer voor: Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Mobility Concept, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Dutch Marine Energy Centre, Kennis voor Klimaat, Waddenacademie, Seinwezen, Ruimte voor Klimaat, Dutch Caribbean Nature Alliance, Gemeente Haarlem, Stadsgarage Haarlem en REDD+.

2010 – midden 2017: project- en contentmanagement voor
ChangeMagazine.nl

Voor ChangeMagazine.nl, een online magazine van Synergos Communicatie, was ik project- en contentmanager. De kennis en ervaring over klimaatverandering, zowel het aanpassen aan als voorkomen van, neemt toe. Change Magazine wil hiervoor een betrouwbaar informatiepunt zijn en brengt de kennis en ervaring op een toegankelijke wijze.

Lees meer over ChangeMagazine.nl en mijn werk hiervoor →

waterenklimaat

2015 – midden 2017: contentmanagement en webdevelopment voor het
Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK)

In dit nationaal programma werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste delta Nederland.

Voor de website van het NKWK gaf ik advies voor de inzet van digitale communicatiemiddelen, en neem ik contentmanagement en wedevelopment voor rekening

Voor de website was ik verantwoordelijk voor online redactie en publicatie, technische doorontwikkeling en vergroten van het bereik via social media als twitter.

Het innovatieprogramma startte in 2015 en wilde opvallend op het Deltacongres aanwezig zijn, onder meer met een nieuwe huisstijl en website. Met een team van projectmanager, tekstschrijver, vormgever en webdeveloper hebben we in Ć©Ć©n maand tijd een uitgebreide website neergezet. De website informeert de bezoeker over het kennisprogramma, en probeert actief nieuwe organisaties mee te krijgen.

2014 – midden 2017: (web)redactie voor
Mobility Concept

Mobility Concept adviseert en ondersteunt organisaties bij het oplossen van mobiliteitsvraagstukken, waaronder het mobiliteitsbudget en bonus-malus leasebudget.

mobilityconcept

Voor Mobility Concept schreef ik nieuwsberichten voor de website en redigeerde ik (web)teksten.

Met de nieuwsberichten laat Mobility Concept zien welke organisaties van hun oplossingen gebruik maken en welke resultaten deze hebben bereikt. De klant komt aan het woord en laat weten welke uitdaging er lag en welke oplossingen daarvoor gekozen zijn. Hiermee laten we zien wat het bereik van de diensten en producten van Mobility Concept is: een daling van de kosten voor zakelijke mobiliteit en het tegelijk bieden van een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor medewerkers.

Samen met Mobility Concept, vertalers en de webdeveloper heb ik een Engelse en Franse versie van de website in WordPress opgezet. Met resultaat: de website trekt bezoekers uit heel Europa.

2014 – 2015: schrijven van een prospectus voor de
Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK)

Onze samenleving draait op natuurlijke hulpbronnen. We kunnen dit natuurlijk kapitaal nog efficiƫnter benutten, met voordelen voor bedrijven, burgers en overheden. ANK helpt hierbij.

Voor de prospectus van ANK interviewde ik betrokkenen en schreef ik de tekst.

ank

Het natuurlijk kapitaal is de voorraad natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen, zoals bodem, water en planten. Onze welvaart is er van afhankelijk. Om beter met dit kapitaal om te gaan, is informatie erover cruciaal. De Atlas Natuurlijk Kapitaal brengt in beeld welke diensten het natuurlijk kapitaal kan leveren. De prospectus van ANK geeft aan hoe groot het kapitaal is, wat de waarde ervan is en wie daar de baten van heeft.

Voorafgaand aan het schrijven deed ik research naar het onderwerp, sprak de organisatie achter ANK en maakte een inhoudsopgave. Met deze research en met interviews met onder meer een wijnboer uit Zuid-Limburg en een boswachter van het Amsterdamse bos, schreef ik de tekst. Collegaā€™s verzorgden verdere productie van de gedrukte prospectus (pdf).

2014: planning, redactie en correctie voor de
Eindboeken Kennis voor Klimaat

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat deed onderzoek naar klimaatverandering en adaptatie. Een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaring is in 9 boeken gepubliceerd.

Voor de boeken nam ik mede planning, redactie, beeldredactie en correctie voor rekening.

kvkboek

Bij het sluiten van de poorten na 10 jaar wilde Kennis voor Klimaat de opgedane kennis en ervaring in vogelvlucht tonen. In een team van collegaā€™s, journalisten en vormgevers is het ons gelukt om in 10 maanden tijd de 9 boeken te produceren. In brainstorms met derden ontstonden de inhoudsopgaven, die we journalistiek uitwerkten, fraai vormgaven en lieten drukken, op tijd voor een grote conferentie.

Voor de boeken interviewde ik wetenschappers en schreef een aantal artikelen, zocht passend beeld bij de onderwerpen en corrigeerde de drukproeven. Om het momentum van de boeken te verlengen, kreeg ik goedkeuring om teksten ingekort op ChangeMagazine.nl te plaatsen en in de bijbehorende nieuwsbrief te verspreiden.

2012 – 2014: coƶrdinatie, planning en eindredactie voor boeken van de
Waddenacademie

boekreise
A Natural History of the Wadden Sea – Riddled by contingencies door Karsten Reise

De Waddenacademie werkt aan een integrale kennisontwikkeling voor het waddengebied, voor een economisch en ecologisch verantwoorde toekomst van het werelderfgoed Waddenzee.

Voor een drietal boeken nam ik coƶrdinatie, planning, en eind- en beeldredactie voor rekening.

Tijdens de halfjaarlijkse symposia van de Waddenacademie komt veel kennis en ervaring voor het voetlicht. In een serie boeken publiceert de academie bijzondere lezingen naar aanleiding van de symposia. De onderwerpen zijn divers en onderstrepen de kennis over het waddengebied in de gehele breedte. Ze presenteren op een populair-wetenschappelijke manier de ervaring uit het waddengebied.

Voor een drietal boeken verzorgde ik coƶrdinatie, planning en eind- en beeldredactie: Van Waddeninspraak naar Waddensamenspraak door Margreeth de Boer (2012), A Natural History of the Wadden Sea – Riddled by contingencies door Karsten Reise (2013) en Ecology of Salt Marshes. 40 years of research in the Wadden Sea door Jan Bakker (2014).

Selectie van verdere werkzaamheden

2012 – midden 2017
Eindredacteur, (beeld)redacteur, coƶrdinator en planningsmanager

Voor diverse projecten verzorgde ik eindredactie, (beeld)redactie, coƶrdinatie en planning. Onder meer voor:

– Pactics Magazine #2 (2014);
– Waddenacademie jaarverslag 2011 – 2012 (inclusief coƶrdinatie Engelse versie) (2013);
– Waddenacademie rapport sociaal-economische denktank (2012).

2010 – midden 2017
Contentmanager, webredacteur en webdeveloper

Voor diverse projecten zette ik een website op poten, verzorgde de content en blogde over specifieke onderwerpen. Onder meer voor:

Seinwezen.nl (2016): nieuwe teksten geschreven, gericht op de vraag van de doelgroep en geoptimaliseerd voor zoekmachines;
– Kustweek.nl: opzetten in WordPress, publiceren van content en verspreiding hiervan via Twitter;
Haarlemsehuizenaanpak.nl: omzetten van code webdeveloper naar een custom WordPress thema;
– Seinwezen.nl in de periode 2011 – 2013: opzetten in WordPress, ontwerpen en maken custom thema, bloggen tijdens de verbouwing van het pand, timelapse ervan maken en nieuwsbrieven samenstellen en versturen.

2012 – midden 2017
Vormgeving van papieren media en drukwerkbegeleiding

Als het uitkwam, ontwierp ik rapporten en brochures en regelde hier het drukwerk voor. Onder meer voor:

– Valorius Brochure Ruimte voor Klimaat (2015);
– Stadsgarage Haarlem: logo, huisstijl, visitekaartje, banner & flyer (2015);
– Kennis voor Klimaat wetenschappelijk eindrapport (Nederlandse en Engelse versie) (2014 – 2015);
– Brochure Plattelandsontwikkeling Bonaire, inclusief regelen van de Papiamentse vertaling (2012).